Grote vraag naar halal vleesverwerking

Grote vraag naar halal vleesverwerking

De vraag naar slachthuizen, vleesverwerkingsmachines en expertise in vleesverwerking neemt het komende jaar naar verwachting snel toe in Pakistan. Een 4-jaar belastingvrijstelling van alle halal vleesproductie (mits geregistreerd voor 31 december 2016) zal investeringen in deze sector flink stimuleren.

Bovendien ontwikkelt zowel de binnenlandse als de buitenlandse markt zich gunstig. De Pakistaanse halal markt omvat $300 miljoen maar groeit enorm. Deze consumptietoename in 's werelds 8e consumentenmarkt is vooral dankzij de hoge bevolkingsgroei (momenteel 200 miljoen consumenten; 250 miljoen consumenten naar verwachting in 2050) en de toenemende verstedelijking die de fast food en horeca sectoren stimuleert.

De Pakistaanse regering wil tevens de export van halal vlees promoten. Veel islamitische landen zijn immers nog altijd grote importeurs van levensmiddelen (vooral in de Golf), en een grote islamitische clientèle in Europa beidt ook een grote kans voor de veeteeltsector in Pakistan.

Nederlandse bedrijven die geïnteresseerd zijn in de export van vleesverwerkende machines, slachthuizen en expertise in vleesverwerking kunnen contact opnemen met de economische afdeling van de Nederland Ambassade in Islamabad.