Nu open: Blue Gold Innovation Fund Bangladesh

Nu open: Blue Gold Innovation Fund Bangladesh

Nederlandse innovatie op het gebied van water beheer en landbouw naar Bangladesh brengen. Dat is het idee achter het Blue Gold Innovation Fund: een fonds dat deel uitmaakt van het Blue Gold Programma van de Nederlandse ambassade in Bangladesh. Tot medio 2020 is er vanuit het fonds ruim €4 miljoen beschikbaaar voor het uitvoeren van haalbaarheidsstudies, het opzetten van pilots en het opschalen en naar de markt brengen van geslaagde pilots. Het Blue Gold Innovation Fund sluit naadloos aan op het nieuwe Nederlandse OS beleid: from aid to trade. We vinden het van groot belang om het Nederlandse bedrijfsleven te stimuleren om hun innovaties op het gebied van water en landbouw naar Bangladesh te brengen.

Meer weten?
Kijk op www.bluegoldbd.org of neem contact op via bluegold_innovationfund@bluegoldbd.org