CNV Internationaal

A World that Works

Het CNV zet zich niet alleen in voor leden en voor werkenden in Nederland. Via CNV Internationaal draagt het CNV ook bij aan Decent Work (fatsoenlijk werk) in ontwikkelingslanden. CNV Internationaal doet dit door de positie van werkenden te versterken via sterke sociale partners en door duurzaamheid in de keten te bevorderen. CNV Internationaal zet zich in voor de universele rechten van werkenden zoals een leefbaar loon, veilige en gezonde werkomstandigheden en werkzekerheid, vrijheid van organisatie en het recht op cao onderhandelingen. Daarbij legt CNV Internationaal de nadruk op eigen verantwoordelijkheid en sociale dialoog. Momenteel is CNV Internationaal actief in Azië (Indonesië en Cambodja) , Afrika (Benin, Ghana, Guinee, Madagascar, Togo, Senegal), Latijns-Amerika (Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras)  en Oost-Europa (Macedonië en Moldavië). Experts van CNV Internationaal zijn deskundig in deze landen op het gebied van o.a. sociaal verantwoord ondernemen, werkgelegenheid, arbeidsrechten, lonen, sociale dialoog, CAO's, informele economie, arbeidsomstandigheden, en contractarbeid in deze landen. Zij kunnen u daarnaast in contact brengen met lokale partnerorganisaties die deskundig zijn op deze terreinen.

Voor vragen kunt u contact opnemen via internationaal@cnv.nl of 030 7511260.

 

nieuws en ervaringen

CNV Internationaal werkt aan betere werkomstandigheden in o.a. de ananasteelt in Ghana
Presenatie door een vrouw voor een beamer

Stel je vragen aan:

Europa, Macedonië, Moldavië, Latijns Amerika, Colombia, Guatemala, Afrika, Benin, Ghana, Niger, Senegal, Madagaskar, Bangladesh, Cambodja, Indonesië
Sociale partners
Visserij, Transport en Logistiek, Toerisme, Onderwijs, Bouw en infrastructuur, Gezondheidszorg, Agro & food, Industrie