Ministerie van Buitenlandse Zaken

Voor Nederland, wereldwijd

Het ministerie van Buitenlandse Zaken maakt het Koninkrijk veiliger en welvarender, en steunt Nederlanders in het buitenland. Samen met onze partners zetten wij ons in voor een rechtvaardige wereld.

 

Nederlanders en Nederlandse bedrijven hebben grote belangen in het buitenland. Deze belangen bepalen de wereldwijde inzet van de publieke sector. Een geglobaliseerd land als Nederland moet het hebben van goede relaties met andere landen en een sterke internationale rechtsorde. Alleen zo kunnen we onze veiligheid en welvaart behouden en versterken. Daarom zijn de Nederlandse diplomatieke inspanningen gericht op het beïnvloeden van internationale ontwikkelingen die bepalend zijn voor de ontwikkeling en positie van ons eigen land.

 

De kernactiviteiten van Nederland in internationaal verband zijn:

• Leveren van een actieve bijdrage aan veiligheid, stabiliteit, rechtsstatelijkheid en het

bevorderen van mensenrechten;

• Versterken van de positie van Nederland in Europa en Europa in de wereld;

• Verbeteren van ondersteuning aan onze economische motor, zijnde de handel en

investeringen;

• Excellente dienstverlening aan bedrijven, kennisinstellingen en Nederlanders buiten ons

land;

• Bijdragen aan een eerlijke en duurzame wereld met kansen voor iedereen.

 

 

nieuws en ervaringen

Stel je vragen aan:

Latijns Amerika
Conflictgebieden, Cultuur, MVO en duurzaamheid, Samenwerken en partners
Dutch Good Growth Fund
Cambodja
Import, export en investeren
Palestijnse gebieden
Ethiopië
Zimbabwe
Agro & food
Guatemala, Nicaragua
Import, export en investeren, Marktkansen en marktinformatie, Subsidies en overheidsregelingen, Wet- en regelgeving
Water(beheer) en sanitatie, Transport en Logistiek, Toerisme, Financiële en zakelijke dienstverlening, Energie, Bouw en infrastructuur, Groot- en detailhandel, Agro & food, Industrie, Afval en recycling
De Filipijnen
Subsidies en overheidsregelingen
Water(beheer) en sanitatie
DR Congo
Conflictgebieden
Mijnbouw
Ethiopië
Agro & food